Blog

Dotacje z Unii Europejskiej – co warto o nich wiedzieć?

13 / 03 / 2017
Modny i medialny temat dotacji ostatnio, podzielimy się w tym tekście swoimi i naszych klientów doświadczeniami w tym obszarze. Jakie ryzyko niesie za sobą otrzymanie dotacji?
Więcej

Zaufali nam

PO IG 8.2 w 2013

Kolejne konkursy w działania umożliwiającym pozyskać dotacje na informatyzacje firm zostały zaplanowane na 2013 rok. Wg dostępnych informacji planowany jest co najmniej jeden konkurs na wiosnę 2013r.
Więcej informacji
06 / 12 / 2012

ostatni nabór wniosków w działaniu 8.2 PO IG od 1.X.2012

W trzecim w tym roku konkursie mającym na celu wsparcie przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań integrujących IT do dyspozycji w tym rozdaniu będzie 389,6 mln zł
Więcej informacji
20 / 09 / 2012

Przedłużenie naboru wniosków do programu po ig 8.2 do 20 lipca 2012

PARP ogłosiła wydłużenie terminu składania wniosków do programu na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych do dnia 20 lipca br.
Więcej informacji
04 / 07 / 2012

Nabór wniosków na IT - PO IG 8.2 do 7 lipca 2012.

Obecnie trwa nabór wniosków w działaniu umożliwiającym inwestycje w obszarze IT dla przedsiębiorstw. Do dyspozycji w konkursie jest ponad 367 mln zł.
Więcej informacji
14 / 06 / 2012

Postępowanie wyłonienie usługodawcy

W związku z realizacją projektu „Specjalistyczne usługi doradcze drogą do efektywniejszego pozyskiwania zewnętrznych inwestorów” w ramach Działania 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Signum Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie...
Więcej informacji
04 / 04 / 2012

28 maja zostanie ogłoszony nabór wniosków na B2B na nowych, korzystniejszych zasadach

w dniu 28 maja br. zostanie ogłoszony nabór wniosków do działania 8.2 PO IG umożliwiającego sfinansowanie rozwiązań informatycznych dla firm na nowych, bardziej liberalnych zasadach.
Więcej informacji
30 / 03 / 2012
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    14

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi