Blog

Dotacje z Unii Europejskiej – co warto o nich wiedzieć?

13 / 03 / 2017
Modny i medialny temat dotacji ostatnio, podzielimy się w tym tekście swoimi i naszych klientów doświadczeniami w tym obszarze. Jakie ryzyko niesie za sobą otrzymanie dotacji?
Więcej

Zaufali nam

Nowy konkurs na projekty informatyczne z dofinansowanie do 80% wartości inwestycji działania 1.4.1. TIK podkarpackie

16 / 05 / 2017

 

 

 

 

 

Ogłoszony konkurs jest to pierwsze rozdanie na nowych zasadach, skierowane do startupów dzialających do maksymalnie 24 miesięcy na dzień zlożenia wniosku o dofinansowanie

W ramach konkursu można finansować działania związane z uruchomieniem aplikacji i usług elektronicznych w tym w modelu B2C, B2B, C2C oraz ecommers  posiadających cechy innowacyjności, maksymalny budżet projektu to 500 tys. zł

 • JAKIE WYDATKI MOŻNA SFINANSOWAĆ?

W ramach projektu można sfinansować następujące działania:

 • Nabycie nowego sprzętu informatycznego;
 • Nabycie oprogramowania jako WNiP
 • Usługi informatyczne z wiązane z konfiguracją i instalacją sprzętu i oprogramowania
 • Tłumaczenia, usługi doradcze bezpośrednio związane z wdrożeniem

 

 • JAKIE WYMAGANIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

Aby móc wziąć udział w konkursie należy łącznie spełnić następujące wymagania:

 • Posiadanie statusu mikro lub małego przedsiębiorcy;
 • Prowadzenie działalności do 24 miesięcy;
 • Posiadanie siedziby, oddziału lub głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • Maksymalny realny czas realizacji projektu to 12 mscy
 • Posiadanie wolnego limitu pomocy de minimis (200 tys. euro w okresie 3 lat);
 • Posiadanie środków finansowych na płynną realizację przedsięwzięcia (nie można ubiegać się o zaliczkę); należy udokumentować posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 25% wartości budżetu projektu

 

Ponieważ jest to w tym roku najbardziej atrakcyjny nabór na rozwiązania IT w Polsce, będzie bardzo duża konkurencja dlatego też należy maksymalnie zwiększyć szanse ubiegając się o punkty  poprzez:

 

 • Wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej – 20 punktów;

lub

 • Wdrożenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej – 10 punktów;
 • Stopień innowacyjności projektu – do 20 punktów;
 • Zastosowanie kilku technologii w ramach nowego rozwiązania – do 20 punktów;
 • Wzrost zatrudnienia – do 20 punktów;
 • Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa – do 15 punktów;
 • Wkład własny wyższy od wymaganego – do 5 punktów.

 

 

Masz dobry pomysł? Zapraszamy  do współpracy

Powrót do listy wpisów

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi