Blog

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

01 / 03 / 2022
W drugiej połowie 2022 roku planuje się ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ostatnim artykule z tej serii wskazywaliśmy na kwestie finansowe. Obecnie skupimy się na istotnych aspektach formalnych związanych z posiadaniem przez Wnioskodawcę odpowiedniego statusu uprawiającego do wzięcia udziału w większości konkursów. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na badania związane z żywnością, dietetyką i technologią produkcji żywności – NUTRITECH (konkurs I)

NCBR ogłosiło konkurs na projekty badawcze z obszaru szeroko rozumianej żywności, dietetyki i produkcji żywości. Maksymalna wartość projektu to 10 mln zł, w tym dla przedsiębiorstw nawet do 90% dofinansowania.
Więcej informacji
09 / 06 / 2022

Dotacje na maszyny, urządzenia i oprogramowanie – 1.3.1 Polska Wschodnia

PARP ogłosiła konkurs, w którym można uzyskać dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, czy usług doradczych celem wdrożenia do oferty nowego produktu. Minimalna wartość projektu to 1 mln PLN przy co najmniej 70% dofinansowania.
Więcej informacji
01 / 06 / 2022

Dotacje na badania związane ze sztuczną inteligencją i bockchain – INFOSTRATEG IV

NCBR zaprasza do aplikowania w konkursie mającym na celu wyłonienie projektów badawczych polegających na opracowaniu rozwiązań związanych z sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
Więcej informacji
27 / 05 / 2022

Dotacje na eksport - 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia

Od 5 maja 2022 rusza nabór na projekty związane z wejściem na nowy rynek zagraniczny. Można uzyskać 85% dotacji na promocję podczas międzynarodowych targów branżowych, usługi doradcze, zakup środków trwałych, czy WNIP.
Więcej informacji
04 / 04 / 2022

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia statusu MŚP i przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich.
Więcej informacji
17 / 03 / 2022

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Z jakimi rodzajami pomocy możemy się spotkać?

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Więcej informacji
01 / 03 / 2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi