Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Nowy nabór do działania 8,2 w styczniu 2014r,

PARP dokonała aktualizacja harmonogramu naborów wniosków i nowy nie planowany dodatkowy konkurs do działania 8,2 PO IG zostanie ogłoszony 30 grudnia br. i potrwa do 24 stycznia 2014 roku,
Więcej informacji
27 / 12 / 2013

Nowy nabór do działania 8,2 w styczniu 2014

PARP dokonała aktualizacja harmonogramu naborów wniosków i nowy nie planowany dodatkowy konkurs do działania 8,2 PO IG zostanie ogłoszony 30 grudnia br. i potrwa do 24 stycznia 2014 roku.
Więcej informacji
27 / 12 / 2013

Nabór do działania 4.4 PO IG na duże inwestycje

PARP ogłosił dodatkowy, ostatni już konkurs w działaniu pozwalającym na finansowanie inwestycji o minimalnej wartości 8 mln zł.
Więcej informacji
16 / 10 / 2013

Nabór do działania 4.4 PO IG na duże inwestycje PARP ogłosił dodatkowe fundusze

PARP ogłosił dodatkowy, ostatni już konkurs w działaniu pozwalającym na finansowanie inwestycji o minimalnej wartości 8 mln zł.
Więcej informacji
16 / 10 / 2013

Ostatni nabór do działania PO IG 8,2 zostanie ogłoszony 3 czerwca 2013

to już ostatnia szansa na wsparcie IT dla firm, harmonogram naboru wniosków nie przewiduje organizacji następnych konkursów.
Więcej informacji
10 / 05 / 2013

Informacja o realizacji projektu

Informujemy, że projekt „Specjalistyczne usługi doradcze drogą do efektywniejszego pozyskiwania zewnętrznych inwestorów” został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu...
Więcej informacji
31 / 03 / 2013
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    17

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi