Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Postępowanie wyłonienie usługodawcy

W związku z realizacją projektu „Specjalistyczne usługi doradcze drogą do efektywniejszego pozyskiwania zewnętrznych inwestorów” w ramach Działania 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Signum Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie...
Więcej informacji
04 / 04 / 2012

28 maja zostanie ogłoszony nabór wniosków na B2B na nowych, korzystniejszych zasadach

w dniu 28 maja br. zostanie ogłoszony nabór wniosków do działania 8.2 PO IG umożliwiającego sfinansowanie rozwiązań informatycznych dla firm na nowych, bardziej liberalnych zasadach.
Więcej informacji
30 / 03 / 2012

PO 8.2 nowy konkurs już w lutym 2012

według nowego harmonogramu naboru wniosków dla działania 8.2 PO IG przewidziano trzy nabory projektów - pierwszy zostanie ogłoszony 23 stycznia i rozpocznie się 6 lutego 2012r.
Więcej informacji
05 / 01 / 2012

Działanie 8.2 PO IG - nabór wniosków do końca października 2011

PARP ogłosiła drugi w tym roku nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - popularne dotacje na b2b
Więcej informacji
20 / 09 / 2011

Postepowanie na wyłonienie wykonawcy

zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradczej.
Więcej informacji
01 / 06 / 2011

PO IG 8.1 e-usługi - nowy konkurs startuje

Składanie wniosków w ramach konkursu na wsparcie projektów z działania 8.1 PO IG rozpocznie się od dnia 09 maja br. i potrwa do 03 czerwca br.
Więcej informacji
22 / 04 / 2011
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    17

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi