Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na eksport - 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia

Od 5 maja 2022 rusza nabór na projekty związane z wejściem na nowy rynek zagraniczny. Można uzyskać 85% dotacji na promocję podczas międzynarodowych targów branżowych, usługi doradcze, zakup środków trwałych, czy WNIP.
Więcej informacji
04 / 04 / 2022

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia statusu MŚP i przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich.
Więcej informacji
17 / 03 / 2022

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Z jakimi rodzajami pomocy możemy się spotkać?

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Więcej informacji
01 / 03 / 2022

Innowacyjność się opłaca, czyli ulgi dla przedsiębiorców stawiających na rozwój

Zapraszamy do lektury nowego artkułu na naszym blogu dotyczącego ulg na działalność B+R i innowacyjną.
Więcej informacji
28 / 02 / 2022

Status MSP – co to jest i jak go policzyć?

Zapraszamy do lektury nowego artkułu na naszym blogu dotyczącego statusu MŚP.
Więcej informacji
10 / 02 / 2022

Dotacje na inwestycje z Funduszy Norweskich

Ruszył konkurs na projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia. Można uzyskać do 2 mln euro na zakup maszyn, WNIP, roboty budowlane, czy usługi doradcze.
Więcej informacji
10 / 02 / 2022
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    17

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi