Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na eksport - 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia

04 / 04 / 2022

1 kwietnia ogłoszono konkurs na dofinasowanie projektów pozwalających firmom MŚP na wejście na nowy rynek zagraniczny. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 85% (przy wyborze opcji finansowania jako pomoc de minimis). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie finansowała działania, które pozwalały między innymi na udział w międzynarodowych targach branżowych, spotkaniach z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami, zakupienie usług doradczych, środków trwałych i WNIP. W ramach dwóch pierwszych można sfinansować noclegi, przeloty, diety, przewozy eksponatów, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, promocję w mediach targowych, czy też organizację spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi.


Obecnie można zyskać nawet do 900 tys. zł, w tym 200 tys. zł na środki trwałe lub WNIP. Ponadto dofinansowanie eksportu będzie mogło obejmować m.in.:

 • opracowanie Modelu biznesowego;
 • wyszukiwanie i selekcję partnerów zagranicznych;
 • pozyskanie zewnętrznego finansowania;
 • zakup badań marketingowych;
 • uzyskanie certyfikacji/akredytacji/koncesji dla produktów;
 • przygotowanie kampanii promocyjnej, w tym w internecie,
 • zaprojektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych;
 • wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów, logotypów i marek produktowych;
 • stworzenie regulaminów usług, gwarancji usługi i innych dokumentów niezbędnych do wejścia na nowy rynek zagraniczny;
 • uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą;
 • przeprowadzenie analizy możliwości eksportowych pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowanie kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy.


Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 5 maja do 29 czerwca 2022 r.

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi