Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na inwestycje w województwie mazowieckim działanie 3,3

09 / 06 / 2017

Możliwa jest  realizacja inwestycji  w dwóch wariantach:

1.poprzez zmiane procesu technologicznego (np. ulepszenie) lub  zmiane w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R

2. wprowadzenie nowych produktów lub usług w wyniku wdrożenia prac B+R

okres realizacji inwestycji to maksymalnie 30 września 2018r.

 

w ramach wniosku można ubiegać się o dofinansowanie na:

  1. Materiały i roboty budowlane, w tym prace adaptacyjne i remont
  2. Środki trwałe, w tym maszyny, sprzęt i urządzenia razem z  kosztami dostawy i instalacji
  3.  Wartości niematerialne i prawne (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności: zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
  4. doradztwo świadczone przez wykonawcę prac B+R na etapie wdrożenia (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych projektu).
  5. Zakup środków Transportu należących do podgrupy 74 - pojazdy mechaniczne, symbol 743 oraz podgrupy 76 - pozostały tabor bezszynowy, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych)

intensywnośc pomocy jest zależna od loklaizacji inwestycji (a nie miejsca rejestracji wnioskodawcy) i przedstawia się następująco:

Region

 

wielkość dofinansowania

ciechanowsko-płocki

 

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

 

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

 

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

 

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017

 

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018

 

Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minimalna wartośc dotacji to 400 tys zł a maksymalna 850 tys zł. nabór potrwa do 17 lipca.

 

 

 

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi