Blog

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

01 / 03 / 2022
W drugiej połowie 2022 roku planuje się ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ostatnim artykule z tej serii wskazywaliśmy na kwestie finansowe. Obecnie skupimy się na istotnych aspektach formalnych związanych z posiadaniem przez Wnioskodawcę odpowiedniego statusu uprawiającego do wzięcia udziału w większości konkursów. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na inwestycje z Funduszy Norweskich

10 / 02 / 2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w schemacie "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth". Dedykowany jest on firmom działającym w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia. W ramach projektu można sfinansować wydatki o wartości od 200 tys. do 2 mln euro związane z zakupem: środków trwałych, WNIP (np. oprogramowania), robót budowlanych, materiałów budowlanych, usług doradczych oraz realizacją prac rozwojowych. Mile widziane, chociaż niewymagane, są inwestycje korzystne dla środowiska naturalnego oraz partnerstwo z podmiotem z Norwegii. Poszczególne kategorie kosztów mogą być dofinansowane na poziomie:

  • Do 80% na inwestycje w portach morskich lub śródlądowych;
  • Do 80% na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska;
  • Do 70% (inwestycje);
  • Do 50% (usługi doradcze);
  • Do 45% (prace rozwojowe).

 

Aby wziąć udział w konkursie przedsiębiorstwo musi posiadać status MŚP (zobacz co to takiego), zamknąć jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających 2022 osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro (90 754 zł).

Projekty można składać do 31.03.2021 r.

Powrót do listy wpisów

Ponad 460 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi