Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacje na OZE i termomodernizację - woj. lubelskie

08 / 02 / 2022

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nowy program w ramach działania 15.1 „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”. Firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie unijne na:

 • Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW
 • Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW
 • Termomodernizację

 

O wsparcie w ramach działania ubiegać mogą się przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, które posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (zobacz co to takiego) oraz Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (duże przedsiębiorstwa).

Konkurs podzielony został na rundy:

RUNDA I: Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW

Projekty dotyczyć mogą budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 Maksymalne dofinansowanie projektów na instalację do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 55%
 • Duże przedsiębiorstwa: 45%

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 200 000 EUR

Terminy składania wniosków: od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

 

RUNDA II: Głęboka termomodernizacja

Projekty dotyczyć mogą termomodernizacji budynków/lokali, która obejmie kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Działania mają na celu poprawę efektywności energetycznej i muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła. Dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

Maksymalne dofinansowanie projektów na termomodernizację:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 55%
 • Duże przedsiębiorstwa: 45%

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 500 000 PLN.

Terminy składania wniosków: od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

 

RUNDA III: Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Projekty dotyczyć mogą budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Maksymalne dofinansowanie projektów na instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW:

a) Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 70%,
 • duże przedsiębiorstwa: 60%.

b) Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45%.

 

Terminy składania wniosków: od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi