Blog

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

01 / 03 / 2022
W drugiej połowie 2022 roku planuje się ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ostatnim artykule z tej serii wskazywaliśmy na kwestie finansowe. Obecnie skupimy się na istotnych aspektach formalnych związanych z posiadaniem przez Wnioskodawcę odpowiedniego statusu uprawiającego do wzięcia udziału w większości konkursów. 
Więcej

Zaufali nam

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

10 / 03 / 2017

W obecnej perspektywie jedną z najciekawszych dotacji jest możliwość pozyskania dofinansowania na budowę i rozwój firmy w zakresie własnego centrum badawczo rozwojowego. 

Działanie jest dedykowane dla firm posiadających potrzeby i pomysł na rozwój nowych produktów lub usług o innowacyjnych cechach. W celu jej uzyskania konieczne jest opracowanie agendy badawczej. Agenda badawcza powinna zawierać przekonujący plan prac obejmujących zarówno opis prac, ich efektu oraz wskazanie wykonalności technicznej zamierzonych działań. Ważne jest, aby bezpośrednio korespondowała z budżetem projektu w aspekcie planowanych do nabycia urządzeń, aparatury badawczej i technicznej, a harmonogram był przedstawiony w sposób jasny i niebudzący wątpliwości. Jednym z istotniejszych elementów jest również przedstawienie posiadanej kadry badawczej i zaplanowanie jej dodatkowego zaangażowania związanego z rozwojem zaplecza i działalności. Przedmiot agendy badawczej musi być zgodny z tzw. inteligentnymi specjalizacjami określającymi wspierane w tej perspektywie kierunki rozwoju (m.in. medycyna i zdrowie, biogospodarka, energetyka, gospodarka odpadami, technologie i procesy przemysłowe).

Przeznaczenie dotacji

Przede wszystkim budżet musi zawierać pozycje zgodne z zaplanowanym zakresem badań, które można sfinansować, m.in. zakup nieruchomości (działki), środki trwałe, wyposażenie, urządzenia, wyposażenie laboratoryjne, oprogramowanie, WNiP.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wartość dotacji to 70% wartości inwestycji, a minimalny budżet to 2 mln zł, (zgodnie z mapą pomocy publicznej), górny limit budżetu to 50 mln zł.

Podstawy do otrzymania dotacji

  • pomysł,
  • dobra kondycja finansowa,
  • nie jest wymagane posiadanie nieruchomości ani pozwolenia na budowę.

 

Terminy konkursu Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W roku 2017 przewidziany jest tylko jeden konkurs, zostanie ogłoszony w dniu 3 kwietnia, a nabór wniosków potrwa do 7 lipca 2017 roku.

 

Szczegóły znajdują się tutaj. Zapraszamy do kontaktu.

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi