Najczęściej zadawane pytania POIG 8.1

 • Pytanie: Prowadziłem już działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lecz zamknąłem ją w ubiegłym roku. Czy mogę starać się o dotację z działania 8.1 na e-usługę i start-up?
 • Odp. Tak, w przypadku gdy działalność została zlikwidowana. Jeżeli byla tylko zawieszona to samo wznowienie nie wystarczy.

   
 • Pytanie: jaki % budżetu projektu muszę wykazać jako posiadane środki finansowe? Czy wystarczy wkład własny 20/30% Odp.
 • Odp. W działaniu 8.1 PO IG należy zadeklarować posiadanie 100% wartości budżetu. Na etapie realizacji można wykorzystać montaż finansowy z wykorzystaniem możliwości uzyskania zaliczki na realizację projektu. Nie ma obowiązku załączania dokumentów finansowych poświadczających posiadanie zadeklarowanych środków finansowych. Realnie nie da się zrealizować całości projektu bez własnych środków finansowych.

   
 • Pytanie: Czy mogę w ramach projektu sfinansować zakup samochodu?
 • Odp. Nie, jednakże istnieje możliwość uwzględnienia w budżecie projektu kosztów dotyczących skutecznego przeprowadzenia działań promocyjnych obejmujących dotarcie do klienta

   
 • Pytanie: Czy usługi doradcze mogą stanowić 80% wartości budżetu
 • Odp. Teoretycznie tak, praktycznie nie.

   
 • Pytanie: Jestem właścicielem serwisu społecznościowego, mam już 30.000 zarejestrowanych użytkowników czy mogę starać się o dotację na rozwój serwisu?
 • Odp. Tak, w działaniu 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej nie ma wymogu tzw. „nowej inwestycji”. Projekt mógłby dotyczyć wprowadzenia komercyjnych e-usług do serwisu, jednakże w świetle nowych kryteriów wyboru projektów od pierwszej rundy 2010 nie będzie łatwo uzyskać ilości punktów koniecznej do uzyskania dofinansowania.

   
 • Pytanie: Poniosłem już pewne wydatki, czy będę mógł odzyskać te pieniądze?
 • Odp. Nie ma możliwości finansować wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku

 

 

 • Pytanie: Jak długo muszę czekać na zaliczkę?
 • Odpowiedź: Płatność zaliczkowa jest realizowana przeważnie do miesiąca od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast płatności pośrednie spływają najwcześniej po kilku miesiącach od złożenia wniosku o płatność - PARP podejmuje działania aby udrożnić przepływ pieniędzy upraszczając proces oceny wniosków o płatność poprzez przekazanie pełnych kompetencji Regionalnych Instytucjom Finansującym (RIF) - jednakże na ta chwilę występują znaczne zatory płatnicze w PARP.

 

 • Pytanie: chcę uruchomić świetny serwis społecznościowy dla hodowców chomików, zarabiać będę na przychodach z reklam - jakie mam szanse?
 • Odpowiedź:  w świetle nowych kryteriów wyboru projektów od roku 2010 - projekt nie ma realnych szans na uzyskanie dofinansowania

 

 • Pytanie: jaka jest wysokość dofinansowania w po ig 8.1?
 • Odpowiedź: wysokość dotacji jest zależna od statusu wnioskodawcy:  osoby prowadzące działalność gospodarczą i mające poniżej 27 lat - 80% /również spółki cywilne - jeżeli wszyscy wspólnicy spełniają kryterium wieku <27 lat/, pozostali wnioskodawcy 70%. Od roku 2010 został tez zmniejszony maksymalny limit kosztów kwalifikowanych projektu do 700 tys. zł.

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi