Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Dotacje z Unii Europejskiej – co warto o nich wiedzieć?

13-03-2017

Modny i medialny temat dotacji ostatnio, podzielimy się w tym tekście swoimi i naszych klientów doświadczeniami w tym obszarze.

Jakie ryzyko niesie za sobą otrzymanie dotacji?

Wsparcie planowanych inwestycji w firmie przy pomocy funduszy europejskich może być przydatne pod kilkoma aspektami:

  • Planowana inwestycja byłaby realizowana bez względu na przyznanie dotacji z uwagi na jej istotność w rozwoju przedsiębiorstwa, a dotacja tylko skróci czas zwrotu z inwestycji;
  • Zobowiązania wynikające z podpisania umowy o przyznanie dotacji zostały dokładnie przeanalizowane i ewentualne ryzyko niepowodzenia inwestycji, skutkujące koniecznością zwrotu dotacji, nie spowoduje utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa lub jego upadłości;
  • Zostały przeanalizowane warianty alternatywne typu np. zakup używanych tańszych środków trwałych, które w efekcie powodują osiągnięcie zamierzonych zdolności produkcyjnych a wynik analizy wskazuje jednoznacznie, że inwestycja z dotacją w nowe środki techniczne jest korzystniejsza ekonomicznie;
  • Decyzja o aplikowaniu o dotacje została podjęta świadomie przez przedsiębiorcę w aspekcie podjętych zobowiązań w zakresie konieczności m.in. uruchomienia zaplanowanej produkcji, rozszerzenia oferty oraz jej utrzymania przez kolejne najczęściej 3 lata. Ponadto zaplanowane wskaźniki rezultatu w projekcie zostały gruntownie przeanalizowane (np. zatrudnienie).

Doświadczenie kluczem do sukcesu

Nasze doświadczenie wskazuje, że przyznanie dotacji to dopiero początek drogi. Przygotowanie poprawnej dokumentacji postępowania na wyłonienie dostawców i jej właściwe rozliczenie to najbardziej istotna cześć. Dlatego też, jeżeli zdecydowałeś się na aplikowanie i chcesz podpisać umowę z Doradcą na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, rozważ wariant umowy całościowej obejmującej jej rozliczenie. Przynajmniej cześć wynagrodzenia Doradcy powinno być wypłacone dopiero po końcowym rozliczeniu inwestycji i wypłacie dotacji. W tym zakresie warto współpracować ze specjalistami, zwłaszcza gdy własna księgowa lub biuro rachunkowe nie ma w tym obszarze dużego doświadczenia co może wpłynąć na utratę całości lub części pieniędzy.

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi