Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Jak przygotować firmę do rozwoju ze wsparciem dotacji unijnych?

09-03-2017

Ubieganie się o fundusze unijne, aby było skuteczne nie powinno być czynnością jednorazową a raczej procesem ukierunkowanym na realizację kompleksowej strategii i takiego sprofilowania oferty produktowej firmy oraz budowy wizerunku, aby dobrze wpisywać się ogólne kryteria wyboru projektów. Z perspektywy naszego doświadczenia istotnych jest kilka aspektów.

Branża

Fundusze unijne kochają nowe technologie, nie oznacza to, że musisz działać w „kosmicznych technologiach” przy dobrym podejściu można pokazać zastosowanie nowych technologii w praktycznie wszystkich branżach od „produkcji betonu” poprzez usługi do zaawansowanej produkcji. Warto przeanalizować możliwość rejestracji wzorów przemysłowych i użytkowych – jeżeli tylko jest możliwość.

Dane Finansowe

Kolejny kluczowy aspekt, firmy których dane wskazują na dobra płynność finansową i możliwość finansowania inwestycji maja zdecydowana przewagę w aplikowaniu o fundusze unijne, możliwe jest też posiłkowanie się kredytem lub pożyczką. Często strata finansowa w roku ubiegłym wyklucza możliwość starania się o dotacje.

Strona internetowa

Na etapie oceny wniosku oceniający mają ograniczoną możliwość „poznania firmy” dlatego ważne jest aby wizytówka firmy była profesjonalna, sprawiała wrażenie że wnioskodawca to prężny i dynamiczny podmiot dysponujący doświadczona kadra oraz zapleczem technicznym/lokalowym. Wskazane jest aby opis oferty firmy i jej produktów/usług w biznesplanie miał odzwierciedlenie w informacjach zawartych na www.

Strategia działania/rozwoju

Planując o ubieganie się o dotacje warto wykonać już wcześniej pewne kroki: m.in. zrealizować we współpracy z uczelnia wyższą nawet wstępne prace badawczo – rozwojowe które pozwolą wykazać wykonalność techniczna przedsięwzięcia jak też uzyskać dodatkowe punkty za tę współprace w znakomitej większości konkursów. (najczęściej tę współprace da się przeprowadzić bezkosztowo, przy wykorzystaniu małych grantów typu „bon na innowacje”).

Wybór firmy doradczej

Proces aplikowania o fundusze nie jest sprawą łatwą a konkurencja w tym względzie jest obecnie bardzo duża. Porównać to można do udziału w maratonie gdzie nagroda jest tylko dla pierwszej dziesiątki która dobiegnie do mety – dlatego też warto angażować specjalistów – na rozsądnych zasadach.

Z naszego punktu widzenia uczciwy i motywujący układ dla obu stron to niewielka opłata przygotowawcza oraz zasadnicze wynagrodzenie jako prowizja za sukces.Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu działania naszej firmy można znaleźć na http://www.signum.org.pl/oferta/

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi