Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

01-03-2022

W drugiej połowie 2022 roku planuje się ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ostatnim artykule z tej serii wskazywaliśmy na kwestie finansowe. Obecnie skupimy się na istotnych aspektach formalnych związanych z posiadaniem przez Wnioskodawcę odpowiedniego statusu uprawiającego do wzięcia udziału w większości konkursów. 

Status MŚP

To pojęcie przewija się w niemal wszystkich konkursach dedykowanych przedsiębiorstwom. Status MŚP, czyli mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy jest bardzo często warunkiem brzegowym, którego spełnienie warunkuje wzięcie udziału w danym konkursie. W dużym uproszczeniu firma posiada status MŚP wówczas, gdy zatrudnia mniej niż 250 pracowników, posiada obroty roczne poniżej 50 mln euro lub sumę aktywów bilansu poniżej 43 mln euro, przy czym warunek dotyczący pracowników jest kluczowy. Jednocześnie zliczamy dane wszystkich podmiotów powiązanych i partnerskich. Statusowi MŚP poświęciliśmy osobny artykuł, który znajdziecie tutaj.

Podmioty powiązane

Określając status MŚP lub obliczając poziom wykorzystanej pomocy de minimis (więcej informacji w tym artykule) spotkamy się z pojęciem podmiotów powiązanych z naszą firmą. Powiązania mogą mieć charakter osobowy (np. prezes zarządu naszej spółki jest także prezesem zarządu w spółce X) lub kapitałowy (spółka X ma 60% udziałów w naszej spółce lub na odwrót, ale także wspólnik naszej spółki ma 52% udziałów w naszej spółce i 80% w spółce X). Powiązanie kapitałowe wystąpi, gdy taki udział wynosi co najmniej 51%. Wówczas uwzględniamy 100% danych podmiotu powiązanego. Podobnie powiązania osobowe związane z udziałem w zarządzie będą powodowały konieczność doliczenia 100% danych podmiotu powiązanego. Co ważne, powiązania badamy na kolejnych poziomach, więc niejednokrotnie będziemy potrzebowali danych firm powiązanych z firmą powiązaną z naszym przedsiębiorstwem. Dane firm powiązanych są brane pod uwagę zarówno przy obliczaniu statusu MŚP, jak i dostępnego limitu pomocy de minimis.

Podmioty partnerskie

O podmiotach partnerskich mówimy, gdy występuje powiązanie kapitałowe na poziomie od 25%-50%. W przypadku firmy partnerskiej, określając status MŚP pod uwagę bierzemy tylko faktyczny poziom powiązania tzn. jeżeli większościowy wspólnik naszego przedsiębiorstwa posiada w innej spółce 34% udziałów, licząc status MŚP wliczamy 34% danych podmiotu partnerskiego. Podmioty partnerskie występują tylko i wyłącznie w przypadku obliczania statusu MŚP. Nie uwzględnia się ich w przypadku obliczania dostępnych limitów pomocy de minimis.

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić kilka podstawowych zagadnień, z którymi spotykają się firmy ubiegające się o dofinansowanie unijne. Jeżeli nie mieliście Państwo okazji zapoznać się z naszymi artykułami z tej serii zapraszamy do lektury:

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Jak się do niej przygotować od strony finansowej?

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi