Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Wdrażanie B+R w firmie, czy to ma sens?

28-07-2021

Wdrażanie i jeżeli jesteśmy do tego przygotowani, prowadzenie własnych prac Badawczo - Rozwojowych ma sens z kilku powodów na co najmniej 3 płaszczyznach:

Obszar produktowy/procesowy

koszty pracy stale rosną, dlatego w większości firm automatyzacja obszarów związanych z logistyką, produkcją czasem księgowością jest niezbędna, aby przynajmniej nie pogarszać swojej pozycji konkurencyjnej - to jest minimum. Warto brać udział w targach,  poznawać nowe dostępne rozwiązania, przedstawicieli konkurencji oraz najnowsze trendy i technologie. Pozwala to szybciej reagować na zmiany  trendów rynkowych i podemować lepsze decyzje.

Nowe inwestycje i pozyskanie dotacji UE na rozwój

Obecnie prawie wszystkie programy premiują lub warunkują wsparcie dotacją inwestycji, które sa oparte o wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo - rozwojowych. Rownież często sukces w aplikowaniu o dotacje jest uwarunkowany możliwością udokumentowania współpracy z uczelniami wyższymi lub ponoszeniem tego typu wydatków w przeszłości.

Optymlizacja podatkowa 

Nowelizacja prawodawstwa pozwala obecnie odliczyć dwukrotność ponoszonych wydatków na B+R, w tym kosztów wynagrodzeń, materiałów, mediów od podstawy opodatkowania.  Dlatego warto jeżeli to jest zasadne i możliwe, wyodrędbnić ten obszar ksiegowo. Korzyści będa podwójne.

W przyszłej perspektywie finansowej po roku 2020 wiele na to wskazuje, że fundusze dla Polski będą w budżecie unijnym przeznaczone głównie na działalność B+R, dlatego już teraz można  przygotować firmę do absorpcji tych środków w przyszłości poprzez budowanie historii i doświadczenia.

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi