Blog

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

01 / 03 / 2022
W drugiej połowie 2022 roku planuje się ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ostatnim artykule z tej serii wskazywaliśmy na kwestie finansowe. Obecnie skupimy się na istotnych aspektach formalnych związanych z posiadaniem przez Wnioskodawcę odpowiedniego statusu uprawiającego do wzięcia udziału w większości konkursów. 
Więcej

Zaufali nam

Jak działamy?

Signum jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu, zapewniamy dla naszych klientów wsparcie w zakresie zmian technologicznych oraz wprowadzania nowych produktów na rynek. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu projektów obejmujących wdrażanie wyników prac B+R,obecnie jesteśmy na etapie budowy własnego Centrum Badawczo Rozwojowego. Jesteśmy liderem na rynku w zakresie skuteczności pozyskiwania zewnętrznego finansowania wdrożeń informatycznych dla sektora MŚP, oferując jednocześnie aktywne doradztwo bazujące na posiadanym doświadczeniu praktycznym i konkurencyjne stawki wynagrodzenia oparte o model success fee.

Nasz zakres usług to nie tylko opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, lecz wspólnie z klientem opracowanie unikalnego projektu, zaplanowanie technologii i budżetu projektu oraz harmonogramu wdrożenia, pomoc na etapie realizacji i efektywne zarządzanie projektem.

Nasze doświadczenie to prawie 10lat aplikowania od programu Phare 2000, poprzez  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w tym  wdrożenia IT stanowią ponad 120 pozyskanych dotacji, zrealizowanych i rozliczonych projektów.

W działaniu 8.2 PO IG byliśmy liderem na poziomie kraju zarówno pod względem ilości pozyskanym dotacji jak i ich łącznej wartości.

Najpierw analizujemy profil dzialalności przedsiębiorstwa Klienta i jego potrzeby. Wspólnie określamy cele, które chcemy osiągnąć oraz opracowujemy strategię ich wdrożenia. Poprzez profesjonalną kadrę i doświadczonych konsultantów zapewniamy opracowanie kompleksowej analizy rynku oraz wybór właściwych narzędzi i metod pozwalających na minimalizacje ryzyka wdrożenia innowacji oraz efektywne zaistnienie na rynku.


Na podstawie wiedzy i doświadczenia przedstawiamy możliwe ścieżki realizacji celów,  doradzamy wybór. Przedstawiamy uczciwe nie tylko potencjalne korzyści, ale też ryzyka i obowiązki pojawiające się w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.


Naszą dewizą jest budowanie długofalowych relacji z klientami, obecnie realizowane projekty w większości są kolejnymi realizowanymi we współpracy z partnerami, z którymi wspólnie świętowaliśmy sukces lub czasami przełykali gorycz porażki.


Nasze wynagrodzenie jest oparte w zasadniczej części o prowizję od wypłaconej na konto Klienta dotacji, dlatego też również w naszym interesie nie leży opracowywanie projektów z niewielkimi szansami na powodzenie w procesie aplikacyjnym.

Nasi klienci są naszymi partnerami, dlatego dbamy o rentowność realizowanych projektów Wasz sukces to nasz sukces. Działajmy razem.

Ponad 460 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi