Audyt wzorniczy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Firma Signum oferuje przeprowadzenie audytu wzorniczego, który sporządzany jest dla przedsiębiorstw biorących udział w konkursie w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Audyt wzorniczy przeprowadzany jest przez zespół doświadczonych ekspertów.

 

Audyt wzorniczy obejmuje:

  • badanie i analizę przedsiębiorstwa - jego obecną sytuację, a także analizę jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
  • badanie i analizę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem,
  • badanie i analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przedsiębiorstwa.

 

Audyt wzorniczy ma na celu:

  • określenie rozwoju wzoru nowoczesnej usługi lub produktu,
  • wskazanie działań związanych z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwie,
  • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Audyt wzorniczy MŚP

Audyt wzorniczy powinien być podstawowym elementem strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Audyt wzorniczy MŚP to element niezbędny do tworzenia wyróżniającej się marki, zoptymalizowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmach oraz wdrożenie na rynek nowoczesnych i zgodnych z ideą designu produktów i usług. Dotacja w ramach tego programu jest przeznaczona dla firm z pięciu województw Polski wschodniej. Należą do nich: województwo podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz  podlaskie.

Do skorzystania z naszej oferty przeprowadzenia audytu wzorniczego zachęcamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferta każdorazowo jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Aktualności Unijne

Hydrostrateg – nabór na innowacje związane z wodą w środowisku i mieście oraz żeglugą śródlądową

NCBR zaprasza do składania projektów badawczych w obszarze innowacji związanych z wodą w środowisku i mieście, a także żeglugą śródlądową. Minimalna wartość dotacji do uzyskania to 3 mln zł, a poziom dofinansowania sięga nawet 90%

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy podsumowanie informacji dotyczących Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) następcy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zobacz wszystkie

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi