Audyt wzorniczy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Firma Signum oferuje przeprowadzenie audytu wzorniczego, który sporządzany jest dla przedsiębiorstw biorących udział w konkursie w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Audyt wzorniczy przeprowadzany jest przez zespół doświadczonych ekspertów.

 

Audyt wzorniczy obejmuje:

  • badanie i analizę przedsiębiorstwa - jego obecną sytuację, a także analizę jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
  • badanie i analizę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem,
  • badanie i analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przedsiębiorstwa.

 

Audyt wzorniczy ma na celu:

  • określenie rozwoju wzoru nowoczesnej usługi lub produktu,
  • wskazanie działań związanych z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwie,
  • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Audyt wzorniczy MŚP

Audyt wzorniczy powinien być podstawowym elementem strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Audyt wzorniczy MŚP to element niezbędny do tworzenia wyróżniającej się marki, zoptymalizowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmach oraz wdrożenie na rynek nowoczesnych i zgodnych z ideą designu produktów i usług. Dotacja w ramach tego programu jest przeznaczona dla firm z pięciu województw Polski wschodniej. Należą do nich: województwo podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz  podlaskie.

Do skorzystania z naszej oferty przeprowadzenia audytu wzorniczego zachęcamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferta każdorazowo jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Aktualności Unijne

Dotacje na eksport - 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia

Od 5 maja 2022 rusza nabór na projekty związane z wejściem na nowy rynek zagraniczny. Można uzyskać 85% dotacji na promocję podczas międzynarodowych targów branżowych, usługi doradcze, zakup środków trwałych, czy WNIP.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia statusu MŚP i przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Z jakimi rodzajami pomocy możemy się spotkać?

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Zobacz wszystkie

Ponad 460 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi