Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pozwala wspomagać wszelkie projekty związane z tworzeniem i rozwojem centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców z sektora MŚP. Środki finansowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR 2.1) przeznaczone są na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie mające na celu prowadzenie prac B+R w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

POIR 2.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

1. Termin naboru

nabór wniosków od  01.09.2016 do 31.10.2016

2. Zasięg terytorialny

Cała Polska

3. Typ projektu

W ramach działania przewidziane jest wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Cel projektu powinien opierać się na osiągnięciu bezpośredniego efektu realizacji w postaci rzeczy materialnych lub usług.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Kwota dofinansowania projektu:

 • Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN;
 • Maksymalna wartość projektu: 50 mln EUR;

 

6. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej

Prace rozwojowe
Mikro/Małe Przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Inne niż MSP
45% 35% 25%

 

Koszty Inwestycyjne
Mikro/Małe Przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Inne niż MSP
Przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
70% 60% 50%
Przedsiębiorstwa z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego,  łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego Oraz obszarów nalężących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawsko-wschodniego
55% 45% 35%
Przedsiębiorstwa z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego
45% 35% 25%
Przedsiębiorstwa z podregionu warszawskiego zachodniego
40% 30% 20%

 

7. Wydatki kwalifikowalne:

Konkurs przewiduje wsparcie finansowe przede wszystkim na:

 • zakup gruntu;
 • zakup lub budowa budynków i budowli;
 • nabycie środków trwałych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup infrastruktury badawczej, która posłuży do realizacji, zaplanowanej na etapie wniosku, agendy badawczej;
  • Elementy agendy badawczej:
   • główne innowacyjne obszary badawcze,
   • orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych,
   • główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych w szczególności innowacje produktowe lub procesowe.

8. Preferowane projekty:

 • powiązane z jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);
 • zakładające współpracę z jednostkami naukowymi;
 • tworzące miejsca pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie;
 • opłacalne;

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi