Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO lubelskie 3.7

Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego,

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

1. Termin naboru

od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r.

2. Zasięg terytorialny

Województwo lubelskie

3. Cel projektu

Zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

4. Kto może składać wnioski?

Średnie przedsiębiorstwa

 

5. Kwota dofinansowania projektu:

 • Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN

 

6. Poziom i wysokość wsparcia – 60%

 

7.  Wydatki kwalifikowalne:

 • W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
  • Nabycie linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • Wdrażanie  wyników prac badawczo rozwojowych;
  • Nabyciem praw do własności intelektualnej;
  • Wprowadzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej;
  • Wdrożenie nowego procesu, produktu lub usługi poprzez dostosowanie aktywów firmy;
  • Zakup nowych środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi;
  • Wdrożenie TIK umożliwiających optymalizację procesów zarządzania przedsiębiorstwem, B2B;

 

8. Informacje dodatkowe:

Rezultatem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych w skali regionalnej produktów lub usług nie produkowanych wcześniej w przedsiębiorstwie. Inwestycja może polegać zarówno na znaczącej optymalizacji procesów produkcyjnych zachodzących w firmie - wdrożenie TIK (np. systemu zarządzania firmą, B2B), jak również zróżnicowaniu dotychczasowej produkcji, która prowadzić będzie do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług.  

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi