Zaufali nam

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚR

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, dotyczy przede wszystkim dotacji finansowej dla startupów oraz inwestycji firm w rozwój poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług, a także modernizacji wyposażenia związanego z działalnością danego przedsiębiorstwa. Wspieramy województwo świętokrzyskie w skutecznym zdobyciu dofinansowania na innowacyjną działalność gospodarczą.

RPO 2.5

Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego,

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

1. Termin naboru

29.03.2016 – 29.04.2016

2. Zasięg terytorialny

Województwo świętokrzyskie

3. Cel projektu (1)

Wsparciem zostaną objęte inwestycje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług, a także modernizacji wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

5. Cel projektu (2)

Wsparciem zostanie objęte nabycie zaawansowanych technologii lub wdrożenie wyniku prac B+R prowadzących do zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub świadczenia usług

6. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

7. Minimalna wartość projektu - 100 000,00 PLN

 

8. Poziom i wysokość wsparcia

 

Mikro/Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
Pomoc de minimis
80%

 

9.  Wydatki kwalifikowalne:

  • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe;
  • Wartości niematerialne i prawne;
  • Roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 1372),
  • Leasing finansowy;

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi