Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

System elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem i kontroli jego realizacji.

Firma Signum Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie innowacyjny system do zarządzania projektami. System EOD powstał na bazie zaawansowanych prac B+R które przeprowadziliśmy w naszej firmie. To uniwersalna platforma komunikacyjna przy zastosowaniu technologii TIK modelu B2C, w postaci systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem oraz kontroli jego realizacji. Zadaniem systemu jest zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy stronami w projekcie/inwestycji, np.: inwestorami, inżynierami, wykonawcami, biurem projektów.

 

ZADANIA SYSTEMU.

  • Stanowi otwartą platformę komunikacyjną pomiędzy stronami zadania: inwestor, inżynier kontraktu, wykonawca, instytucja finansująca, biuro projektów itp.
  • Jest narzędziem do nadzorowania i rozliczania realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowymi .
  • Zarządza zmianami na różnych etapach realizacji zadania.
  • Stanowi bazę danych dokumentów oraz technicznych.
  • Dostarcza informacji pracownikom znajdującym się w terenie oraz umożliwić wprowadzanie dokumentów za pomocą urządzeń mobilnych (notatki audio, video, fotograficzne). W tym celu pozycjonować dane z urządzeń mobilnych i dokumentować na cyfrowej mapie z wykorzystaniem globalnego systemu pozycjonowania GPS.
  • Koordynować działania stron (spotkania, uzgodnienia, propozycje i akceptacje rozwiązań problemów).
  • Prowadzić obsługę obiegu dokumentów (mini EOD).
  • Przygotowywuje raporty, meldunki oraz inne dokumenty potrzebne do dokumentowania procesu realizacji, w tym zgodnie z obowiązującymi standardami np. FIDIC oraz prowadzonej korespondencji i spraw.

         System ma możliwość wprowadzania danych do bazy  plików *.doc i *.xls.

  W celu uzyskania szczegółowej oferty oraz wyceny zapraszamy do kontaktu: signum@signum.org.pl

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi