Zarządzanie projektami unijnymi

Projekty unijne to zazwyczaj szeroko zakrojone działania wymagające odpowiedniej wiedzy finansowej oraz prawnej, z którą nie każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie samodzielnie poradzić. Otrzymanie samej dotacji unijnej to nie koniec całego procesu. Podmioty gospodarcze wykorzystujące unijną pomoc finansową muszą również prowadzić odrębną ewidencję i sprawozdawczość z ich wykorzystania, a więc dokonać rozliczenia dotacji unijnych, a także sporządzić prawidłowy raport końcowy z projektu unijnego. My wiemy, jak to zrobić!

Rozliczenie dotacji unijnych

Zarządzenie projektem, w tym przygotowanie wniosku o płatność, rozliczenie finansowe, opracowanie raportu końcowego oraz ewaluacja.

Raport z projektu unijnego

Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Aktualności Unijne

Dotacje na eksport - 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia

Od 5 maja 2022 rusza nabór na projekty związane z wejściem na nowy rynek zagraniczny. Można uzyskać 85% dotacji na promocję podczas międzynarodowych targów branżowych, usługi doradcze, zakup środków trwałych, czy WNIP.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia statusu MŚP i przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Z jakimi rodzajami pomocy możemy się spotkać?

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy pojęcia pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Zobacz wszystkie

Ponad 460 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi