Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

”Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP”

"SIGNUM" sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. ”Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wybudowanie oraz wyposażenie Centrum badawczo – rozwojowego, które będzie służyło realizacji prac B+R związanych z innowacyjnymi produktami branży medycznej oraz innych dedykowanych przedsiębiorstwom z sektora MSP.

Projekt ten jest jednym z etapów długofalowej strategii rozwoju firmy SIGNUM, zorientowanej na pełnienie roli wyspecjalizowanej instytucji otoczenia biznesu działającej w branży inżynierii medycznej oraz na styku projektów z obszaru nauki, techniki i nowych technologii. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia potencjału firmy w zakresie możliwości świadczenia usług B+R, a także inicjowania i stymulowania aktywności środowiska biznesowego w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Wykorzystując pozyskane zasoby (rzeczowe i ludzkie), wspierać będziemy firmy z sektora MSP, które bardzo często nie dysponują odpowiednimi środkami oraz wiedzą, pozwalającymi na przeprowadzenie kompleksowych działań prowadzących do wytworzenia innowacyjnych produktów oraz wprowadzenia ich na rynek.


Wartość projektu wynosi 4 985 655,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 871 167,00 PLN 

 

„Zlecenie usługi prac badawczo-rozwojowych celem opracowanie wielkoformatowego plotera”

Przedsiębiorstwo „SIGNUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu pn. „Zlecenie usługi prac badawczo-rozwojowych celem opracowanie wielkoformatowego plotera” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem realizacji projektu jest uzyskanie wyników zrealizowanej usługi B+R pozwalających na wdrożenie do oferty urządzenia w postaci wielkoformatowego plotera do wykonywania naściennych rysunków i murali w dużej skali. Najważniejszym rezultatem zrealizowanej usługi badawczej będzie uzyskanie przetestowanego demonstratora urządzenia, które po wykonaniu dodatkowych prac przedwdrożeniowych będzie mogło zostać zaoferowane na rynku. Projekt ten będzie zatem kluczowym elementem niezbędnym dla wprowadzenia do oferty naszego przedsiębiorstwa nowego produktu oraz budowania obszaru oferty dedykowanego branży deweloperskiej, remontowo/budowlanej.

Wartość projektu: 485 850.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 335 750.00 PLN

„Rozwój oferty firmy Signum Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R celem zaoferowania nowej usługi innowacyjnego systemu

Firma Signum Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozwój oferty firmy Signum Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R celem zaoferowania nowej usługi innowacyjnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem i kontroli jego realizacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników samodzielnie zrealizowanych prac B+R pozwalających na wdrożenie do oferty nowej usługi innowacyjnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem i kontroli jego realizacji. 

Wartość projektu: 1 391 745.00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 792 050.00 PLN 

Mapowanie bólu innowacyjną metodą optymalizującą diagnostykę i leczenie raka prostaty

Firma „SIGNUM” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Mapowanie bólu innowacyjną metodą optymalizującą diagnostykę i leczenie raka prostaty” w ramach INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.

Celem projektu jest realizacja prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnego urządzenia do diagnostyki raka prostaty poprzez mapowanie bólu związane z tym schorzeniem.

 

 

Wartość projektu: 5 773 573.53 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 785 791.18 PLN

 

 

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi