Blog

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. Status MŚP i podmioty powiązane/partnerskie

01 / 03 / 2022
W drugiej połowie 2022 roku planuje się ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ostatnim artykule z tej serii wskazywaliśmy na kwestie finansowe. Obecnie skupimy się na istotnych aspektach formalnych związanych z posiadaniem przez Wnioskodawcę odpowiedniego statusu uprawiającego do wzięcia udziału w większości konkursów. 
Więcej

”Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP”

"SIGNUM" sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. ”Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wybudowanie oraz wyposażenie Centrum badawczo – rozwojowego, które będzie służyło realizacji prac B+R związanych z innowacyjnymi produktami branży medycznej oraz innych dedykowanych przedsiębiorstwom z sektora MSP.

Projekt ten jest jednym z etapów długofalowej strategii rozwoju firmy SIGNUM, zorientowanej na pełnienie roli wyspecjalizowanej instytucji otoczenia biznesu działającej w branży inżynierii medycznej oraz na styku projektów z obszaru nauki, techniki i nowych technologii. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia potencjału firmy w zakresie możliwości świadczenia usług B+R, a także inicjowania i stymulowania aktywności środowiska biznesowego w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Wykorzystując pozyskane zasoby (rzeczowe i ludzkie), wspierać będziemy firmy z sektora MSP, które bardzo często nie dysponują odpowiednimi środkami oraz wiedzą, pozwalającymi na przeprowadzenie kompleksowych działań prowadzących do wytworzenia innowacyjnych produktów oraz wprowadzenia ich na rynek.


Wartość projektu wynosi 4 985 655,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 871 167,00 PLN 

 

„Zlecenie usługi prac badawczo-rozwojowych celem opracowanie wielkoformatowego plotera”

Przedsiębiorstwo „SIGNUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu pn. „Zlecenie usługi prac badawczo-rozwojowych celem opracowanie wielkoformatowego plotera” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem realizacji projektu jest uzyskanie wyników zrealizowanej usługi B+R pozwalających na wdrożenie do oferty urządzenia w postaci wielkoformatowego plotera do wykonywania naściennych rysunków i murali w dużej skali. Najważniejszym rezultatem zrealizowanej usługi badawczej będzie uzyskanie przetestowanego demonstratora urządzenia, które po wykonaniu dodatkowych prac przedwdrożeniowych będzie mogło zostać zaoferowane na rynku. Projekt ten będzie zatem kluczowym elementem niezbędnym dla wprowadzenia do oferty naszego przedsiębiorstwa nowego produktu oraz budowania obszaru oferty dedykowanego branży deweloperskiej, remontowo/budowlanej.

Wartość projektu: 485 850.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 335 750.00 PLN

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi