Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

POIG 2007-2013, działanie 8.2

Stary okres programowania -   dotacje na ICT (TIK) -  od roku 2008 pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 62 mln zł dotacji na inwestycje, osiągając ponad 95% skuteczności.

Obecnie, do końca roku 2015 w trakcie realizacji jest 22 projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Jeżeli potrzebujesz dokonać zmiany, rozbudowy lub modyfikacji  systemu informatycznego, magazynowego lub finansowo - księgowego, chcesz przeprowadzić integrację sklepu internetowego z dostawcami lub inne zmiany, zainwestować w e-commerce - jesteśmy w stanie doradzić i przedstawić koncepcje wpisującą się w Program Operacyjny Inteligentny Rozwój lub Regionalne Programy Operacyjne, w większości województw jest możliwość wspierania wdrażania rozwiązań w obszarze organizacyjnym, produkcyjnym w tym z zastosowaniem wdrożeń systemów informatycznych (tzw. TIK)

Zapraszamy do współpracy.

Przedstaw swoje potrzeby - na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego zaproponujemy rozwiązania pozwalające je sfinansować z wykorzystaniem dotacji.

Nasi klienci mogą być pewni, że jeżeli w wyniku przeprowadzanej przez nas analizy zaproponowany przez nich projekt w naszej ocenie nie ma znaczących szans na sukces - nie podejmiemy się przygotowania dokumentacji aplikacyjnej - nasz model biznesowy to prowizja od pozyskanej dotacji - szanujemy czas i pieniądze naszych klientów - budujemy długofalowy model współpracy. Pozyskaliśmy dofinansowanie dla ponad 160 Klientów, z czego przedstawiamy 120 wybranych realizacji:

Nasze wybrane realizacje w podziale na branże:

Branża informatyczna i sklepy internetowe:
Branża handlowa i produkcyjna
Branża medyczna: Biura rachunkowe:
Branża motoryzacyjna: Pozostałe branże:

 

oraz wielu innych. W następnym okresie programowania duży nacisk zostanie położony na innowacyjność oraz  B+R. Wdrażanie rozwiązań ICT oraz komercjalizacja wyników prac badawczo - rozwojowych będzie możliwa do finansowania dotacjami m.in. w programie Inteligentny Rozwój.

zapraszamy do współpracy.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi