Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Perspektywa 2014-2020 - projekty doradcze, internacjonalizacja

W ramach Perspektywy 2014-2020 przygotowywaliśmy oraz rozliczaliśmy projekty doradcze oraz w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Oto nasze wybrane realizacje:

1.2 PO Polska wschodnia

Ideo Sp. z o.o. - "Wdrożenie nowego modelu biznesowego celem ekspansji na rynki Holandii, Norwegii i USA"

1.4 PO Polska wschodnia

Famix S.J. - "Opracowanie strategii wzorniczej dla firmy FAMIX celem wzmocnienia konkurencyjności wynikającej z zastosowania wzornictwa w działalności gospodarczej"

2.2.1 RPO Województwa łódzkiego

ENTERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - „Wdrożenie strategii internacjonalizacji lokomotywą rozwoju działalności Sp. z o.o. S.K.”

3.3.3 PO Inteligentny rozwój

MONAWI - "Rozwój działalności eksportowej PPUH „Monawi” Jacek Kuźniar poprzez promocję na rynkach zagranicznych"

3.5.3 RPO Województwa śląskiego

Radziowi Sp. z o.o. - "Wdrożenie strategii eksportowej w zakresie wejścia na rynek Szwajcarii oraz rozwoju działalności na rynkach Hiszpanii i Niemiec"

3.5 RPO Województwa lubelskiego

Nefron Sp. z o.o. - "Specjalistyczne usługi doradcze szansą na poprawę konkurencyjności firmy Nefron"

GO_GLOBAL.PL

Nefron Sp. z o.o. - „Opracowanie strategii wejścia na rynki światowe usługi zdalnej diagnostyki przetoki tętniczo-żylnej u osób hemodializowanych i po przeszczepie nerki szansą rozwoju działalności eksportowej firmy Nefron Sp. z o.o.”

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi