Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Perspektywa 2014-2020 - projekty inwestycyjne

W ramach Perspektywy 2014-2020 przygotowywaliśmy oraz rozliczaliśmy projekty inwestycyjne zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Oto nasze wybrane realizacje:

1.3.1 PO Polska Wschodnia

"SIGNUM" Sp. z o.o. - "Rozwój oferty firmy Signum Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R celem zaoferowania nowej usługi innowacyjnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania projektem i kontroli jego realizacji"

1.3.2 RPO Województwa warmińsko - mazurskiego

Large Start Sp. z o.o. - "Rozwój oferty Large Start w zakresie innowacyjnej usługi odzyskiwania danych opartej na rozwiązaniach TIK celem rozwoju i wzrostu konkurencyjności"

1.4.1 RPO Województwa podkarpackiego

WIRA - "Wprowadzenie do oferty nowej gamy produktów Superfoods celem zwiększenia konkurencyjności firma WIRA Radosław Witek na rynku krajowym"

19.1.1 Fundusze Norweskie

WIRA - "Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku"

2.1 PO Inteligentny Rozwój

Ideo Sp. z o.o. - „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych i rehabilitacyjnych z dziedziny telemedycyny”

2.2.1 RPO Województwa pomorskiego

J&C Group - "Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności"

2.5 RPO Województwa świętokrzyskiego

LINGA STOCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA - "Zakup sprzętu i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w postaci systemu i ścian, systemu podłóg z możliwością poziomowania oraz wyposażenia dodatkowego targowo – wystawienniczego”

3.2.1 PO Inteligentny Rozwój

SPEC Sp. z o.o. - "Wdrożenie wyników prac B+R celem rozwoju Spec Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt branży piekarskiej"

3.3 RPO Województwa Śląskiego

"Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem kluczem do udoskonalenia procesów biznesowych zachodzących wewnątrz firmy oraz w relacji z partnerami"

3.7 RPO Województwa lubelskiego

Followup Sp. z o.o. - "Rozwój oferty firmy FollowUP o innowacyjną usługę w wyniku wdrożenia wyników prac B+R"

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi