Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

POIR 2014-2020, działanie 2.3.2

"Bon na innowacje" to hasło, które funkcjonuje z nami niemal od początku działalności, a zatem od 2009 roku, kiedy to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłaszała pierwsze konkursy związane z opracowaniem innowacji dla firm z sektora MŚP. Już wtedy wspieraliśmy naszych klientów zarówno w zakresie przygotowania skutecznej aplikacji, ale także w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi wykonawcami usługi badawczo - rozwojowej. Nie inaczej jest także dzisiaj, kiedy to pomagamy w poszukiwaniu najlepszego wykonawcy, opracowujemy bezpieczne w aspekcie zasady konkurencyjności zapytanie ofertowe, czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procesu wyboru jednostki świadczącej usługę B+R, by finalnie przygotować wniosek o dofinasowanie, który uzyska rekomendację do dofinansowania. 

Wybrane realizacje w ramach Bonu na innowację:

 • Biuro Inżynierskie „Viba” – Andrzej Leśniak - "Opracowanie uniwersalnego tłumika do zrzutu sprężonego powietrza oraz gazów technicznych w ramach zaplanowanych prac B+R"
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „TEWA” Technologie Wibroakustyczne Sp. z o.o. - "Zlecenie prac B+R w celu opracowania Systemu EHO- eliminacja hałasu ogólnoprzemysłowego"
 • Barkley Sp. z o.o. - "Realizacja prac B+R w zakresie opracowania produktu w postaci urządzenia do zarządzania uprawami tunelowo-szklarniowymi"
 • Decylion Sp. z o.o. - "Opracowanie innowacyjnego kompleksowego systemu monitorowania upraw w ramach zleconej usługi B+R"
 • Dr Stent Sp. z o.o. - "Realizacja prac B+R w zakresie opracowania elementów prototypu urządzenia dedykowanego branży medycznej celem podniesienia poziomu konkurencyjności i poszerzenia oferty o nowy produkt"
 • Provision S.C. - "Zlecenie usługi prac badawczo-rozwojowych celem opracowania innowacyjnego rozwiązania w zakresie oświetlenia pomieszczeń"
 • Nefron Sp. z o.o. - "Usługa B+R celem opracowania systemu zarządzania zasobami energetycznym"
 • SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - "Zlecenie usługi B+R w zakresie opracowania urządzenia separującego wycięte kształtki z pianek poliuretanowych i polietylenowych"
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "MONAWI" JACEK KUŹNIAR - "Realizacja prac B+R celem opracowania mechanicznego układu podnośnikowego przeznaczonego do wyrównywania poziomów roboczych robotów"
 • "Signum" Sp. z o.o. - "Realizacja usługi B+R w zakresie opracowania innowacyjnego robota do inspekcji sieci kanalizacyjnych"
 • Akademia Kamienia Sp. z o. o. S.K.A. - "Zlecenie usługi B+R w zakresie opracowania układu mechatronicznego umożliwiającego nadruk wzorów na nieregularnych powierzchniach tworzyw sztucznych i kamieni sztucznych"
 • Alteus Sp. z o.o. - "Opracowanie innowacyjnego produktu w postaci podajnika paszy w ramach zleconych prac B+R"
 • Hyperia Sp. z o.o. - "Zlecenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania półautomatycznej kuwety dla kota"
 • Xvent Sp. z o.o. - "Realizacja prac B+R w zakresie opracowania rozwiązania podnoszącego jakość życia osób cierpiących z powodu chorób alergicznych"
 • Amateo Sp. z o.o. - "Opracowanie innowacyjnego kompleksowego systemu schładzania podłoża w tunelach szklarniowych w ramach usługi B+R"
 • STARS IMPRESARIAT FILMOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - "Zakup usługi B+R w zakresie opracowania innowacji technologicznej obejmującej system inteligentnej rekomendacji w procesie rekrutacji kandydatów (IRK)"
 • BH-Res Mędrek i wspólnicy Sp. J. - "Usługa B+R celem opracowania i wykazania poprawności zestawów narzędzi sprzętowych oraz programowych umożliwiających projektowanie i testowanie tłumików akustycznych"
 • PPHU PROCHEM Piotr Bazan - "Opracowanie procesu technologicznego umożliwiającego automatyzację produkcji syntetycznych paneli elewacyjnych imitujących okładziny naturalne"
 • Jednapaka.pl Sp. z o. o. - "Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania klimatyzacją i wentylacją w ramach zleconych prac B+R"
 • Hyperia Sp. z o.o. - "Opracowanie w ramach prac B+R inteligentnego modułu zarządzania energią w budynku wyposażonym w instalacje fotowoltaiczną"
 • TROJNIAK MAREK WYDAWNICTWO "PAPIRUS" - "Zlecenie prac badawczorozwojowych celem opracowania automatycznej linii do klejenia kalendarzy trójdzielnych"
 • Dr Stent Sp. z o.o. - "Zakup usługi B+R w zakresie opracowania innowacyjnego urządzenia treningowego"
 • KTG Sp. z o.o. - "Zlecenie usługi B+R w kierunku opracowania innowacyjnego rozwiązania dedykowanego profesjonalnym uprawom doniczkowym"
 • Getfree Sp. z o.o. - "Zlecenie usługi B+R w zakresie opracowania innowacyjnych stabilizatorów dedykowanych motocyklistom"
 • Amateo Sp. z o.o. - "Opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu warunków środowiskowych w stawach i oczkach wodnych nie przepływowych"
 • Nefron Sp. z o.o. - "Realizacja prac badawczo-rozwojowych celem opracowania innowacyjnego urządzenia do sortowania owoców borówki amerykańskiej"
 • "Signum" Sp. z o.o. - "Zlecenie usługi prac badawczo-rozwojowych celem opracowanie wielkoformatowego plotera"
 • Dr Stent Sp. z o.o. - "Realizacja prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnej głowicy sono-elektromiograficznej "
 • Getfree Sp. z o.o. - "Zlecenie usługi B+R w zakresie opracowania innowacyjnego produktu dedykowanego turystyce survivalowej" 
 • STARS IMPRESARIAT FILMOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - "Zakup usługi B+R w zakresie opracowania nowego produktu do weryfikacji jakości i powtarzalności ćwiczeń ruchowych wykonywanych na poziomie mistrzowskim" 

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi