Blog

Dotacje z Unii Europejskiej – co warto o nich wiedzieć?

13 / 03 / 2017
Modny i medialny temat dotacji ostatnio, podzielimy się w tym tekście swoimi i naszych klientów doświadczeniami w tym obszarze. Jakie ryzyko niesie za sobą otrzymanie dotacji?
Więcej

Zaufali nam

Nabór do działania 4.4 PO IG na duże inwestycje PARP ogłosił dodatkowe fundusze

PARP ogłosił dodatkowy, ostatni już konkurs w działaniu pozwalającym na finansowanie inwestycji o minimalnej wartości 8 mln zł.
Więcej informacji
16 / 10 / 2013

Ostatni nabór do działania PO IG 8,2 zostanie ogłoszony 3 czerwca 2013

to już ostatnia szansa na wsparcie IT dla firm, harmonogram naboru wniosków nie przewiduje organizacji następnych konkursów.
Więcej informacji
10 / 05 / 2013

Informacja o realizacji projektu

Informujemy, że projekt „Specjalistyczne usługi doradcze drogą do efektywniejszego pozyskiwania zewnętrznych inwestorów” został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu...
Więcej informacji
31 / 03 / 2013

Wyniki jesiennego naboru 2012. w PO IG 8,2

100% skuteczność naszych aplikacji w ostatnim naborze do PO IG 8,2.
Więcej informacji
12 / 03 / 2013

PO IG 8,2 nowe konkursy w 2013 roku oraz istotne zmiany na plus

3 kwietnia br. zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w 2013 roku w działaniu 8,2 PO IG i potrwa do 30 kwietnia br. Kolejny, drugi konkurs w PO IG już w czerwcu.
Więcej informacji
21 / 01 / 2013

PO IG 8.2 w 2013

Kolejne konkursy w działania umożliwiającym pozyskać dotacje na informatyzacje firm zostały zaplanowane na 2013 rok. Wg dostępnych informacji planowany jest co najmniej jeden konkurs na wiosnę 2013r.
Więcej informacji
06 / 12 / 2012
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    14

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi