Blog

Dotacje z Unii Europejskiej – co warto o nich wiedzieć?

13 / 03 / 2017
Modny i medialny temat dotacji ostatnio, podzielimy się w tym tekście swoimi i naszych klientów doświadczeniami w tym obszarze. Jakie ryzyko niesie za sobą otrzymanie dotacji?
Więcej

Zaufali nam

Nabór do działania 4.4 PO IG na duże inwestycje

PARP ogłosił dodatkowy, ostatni już konkurs w działaniu pozwalającym na finansowanie inwestycji o minimalnej wartości 8 mln zł.
Więcej informacji
16 / 10 / 2013

Nabór do działania 4.4 PO IG na duże inwestycje PARP ogłosił dodatkowe fundusze

PARP ogłosił dodatkowy, ostatni już konkurs w działaniu pozwalającym na finansowanie inwestycji o minimalnej wartości 8 mln zł.
Więcej informacji
16 / 10 / 2013

Ostatni nabór do działania PO IG 8,2 zostanie ogłoszony 3 czerwca 2013

to już ostatnia szansa na wsparcie IT dla firm, harmonogram naboru wniosków nie przewiduje organizacji następnych konkursów.
Więcej informacji
10 / 05 / 2013

Informacja o realizacji projektu

Informujemy, że projekt „Specjalistyczne usługi doradcze drogą do efektywniejszego pozyskiwania zewnętrznych inwestorów” został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu...
Więcej informacji
31 / 03 / 2013

Wyniki jesiennego naboru 2012. w PO IG 8,2

100% skuteczność naszych aplikacji w ostatnim naborze do PO IG 8,2.
Więcej informacji
12 / 03 / 2013

PO IG 8,2 nowe konkursy w 2013 roku oraz istotne zmiany na plus

3 kwietnia br. zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w 2013 roku w działaniu 8,2 PO IG i potrwa do 30 kwietnia br. Kolejny, drugi konkurs w PO IG już w czerwcu.
Więcej informacji
21 / 01 / 2013
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    14

Ponad 370 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

91% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

8 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi