Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Jak przygotować firmę do otrzymania dotacji, czyli kilka wskazówek dla początkujących

10-02-2016

Najważniejszy jest pomysł. Na początek sprawdź czy Twój pomysł wpisuje się w wymagania działania, z którego chcesz skorzystać.

  1. Wybierz odpowiednie działanie i zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą projektu.
  2. Opisz swój pomysł. Zwróć szczególną uwagę na uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Określ jasno problem, który zostanie rozwiązany dzięki realizacji projektu.
  3. Cele Twojego projektu muszą być ściśle związane z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską dla danego działania.
  4. Pisz jasno i konkretnie. Nie staraj się na siłę rozwijać myśli, tylko po to, aby zwiększyć objętość dokumentacji. Takie działanie najczęściej powoduje problemy na etapie rozliczania otrzymanej dotacji.
  5. Jasno określ koszty kwalifikowane, tzn. takie które są niezbędne do prawidłowego przebiegu projektu, to one podlegają refundacji w określonym procencie.
  6. Określając budżet (koszty kwalifikowane)zastanów się, czy Twoja firma jest w stanie takie wydatki udźwignąć, gdyż najczęściej w pierwszej kolejności wydatki ponosisz sam, dopiero później otrzymujesz refundację poniesionych kosztów, na podstawie złożonej dokumentacji rozliczeniowej oraz akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej.
  7. Zapoznaj się ze wskaźnikami  produktu i rezultatu wskazanymi do każdego działania. Wskaźniki muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia. Będziesz do tego zobowiązany.

Ponadto:

  1. Większość projektów opiera się na pracach B+R, zawczasu przygotuj więc druki PNT-01 składane do GUS
Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi