Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29-06-2022

W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

Poszerzony obszar Polski Wschodniej

W nowej siedmiolatce 2021-2027 Program Operacyjny Polski Wschodniej zostanie zastąpiony przez Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Zmiana nazwy nie oznacza jednak gruntownej przebudowy programu, niemniej są też pewne nowości, z którymi warto się zapoznać. Pierwszą z nich z całą pewnością jest poszerzenie obszaru tzw. Polski Wschodniej. Do tej pory program obejmował 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. W nowej perspektywie do Polski Wschodniej dołączy część województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów.

Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

 

Dobrze znane rozwiązania i nowości

W nowym programie nadal znajdziemy działania zorientowane na realizacje projektów związanych ze wzornictwem, w tym o charakterze doradczym oraz inwestycyjnym, co będzie kontynuacją działania 1.4 PO PW Wzór na konkurencję. Obecne będzie także wsparcie na wdrażanie innowacji poprzez inwestycje w zakup maszyn i urządzeń, czy też oprogramowania jako kontynuacja działania 1.3.1 PO PW Wdrażanie Innowacji przez MŚP. Nadal w programie będzie można uzyskać dofinansowanie dla swojego startup’a, jak miało to miejsce w działaniu 1.1 PO PW Platformy startowe. Kontynuowane będzie także działanie 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, jednak w nowej perspektywie poza dotacją na opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją możliwe będzie dofinansowanie na model biznesowy dotyczący cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, gospodarki obiegu zamkniętego.

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 znajdą się także pożyczki dla szerokorozumianej branży turystycznej. Sam program będzie także ukierunkowany na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, inwestycje w rozwój systemów dystrybucji energii, adaptację do zmian klimatu oraz zapewnienie zrównoważonej mobilności miejskiej.  

Źródła: Serwis Programu Polska Wschodnia, Bankier.pl, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych 

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi