Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Dotacja na system informatyczny, czyli Bon na cyfryzację

28 / 07 / 2021

Już we wrześniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzy nabór w ramach nowego instrumentu „Bon na cyfryzację”. Tym samym firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na „cyfryzację przedsiębiorstwa”, a zatem zakup i wdrożenie systemów do zarządzania firmą, automatyzacji produkcji i usprawnienia kontaktów z klientami oraz partnerami biznesowymi, a także w mniejszym stopniu na usługi doradcze oraz środki trwałe wspomagające ich wdrożenie. Należy zatem spodziewać się, że wsparcie w ramach działania 6.2 PO IR, bo pod takim oznaczeniem będzie występowało, umożliwi stworzenie sklepu internetowego, pozwoli wdrożyć system typu ERP, czy klasy B2B/B2C. O dotację będą mogły ubiegać się firmy z sektora MŚP, zaś sama inwestycja będzie mogła opiewać na kwotę do 300 tys. zł wraz z dofinansowaniem na poziomie 85%. Dodatkowe preferencje uzyskają firmy z tych branż, które napotkały największe problemy w związku z pandemią COVID-19.

„Bon na cyfryzację” to kontynuacja działań zmierzających do podniesienia cyfryzacji polskich firm i cyfryzacji ich działalności, jednak tym razem wsparcie nie będzie ograniczone do branży produkcyjnej, jak miało to miejsce wcześniej. W czerwcu bieżącego roku zakończył się bowiem nabór do pilotażowego konkursu Przemysł 4.0 (2.4.1 POIR), w ramach którego można było uzyskać nawet 800 tys. dofinansowania stanowiące 85% inwestycji w linie technologiczne, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, usługi doradcze zmierzające do automatyzacji produkcji poprzez wdrożenie systemów typu B2B, obiegu dokumentów, do zarządzania relacjami z klientami, zdalnego monitoringu i wielu innych rozwiązań. Kontynuacji tego działania należy spodziewać się w kolejnym roku.

Cyfryzacja i automatyzacja produkcji stanowić będą jeden z filarów Krajowego Planu Odbudowy oraz finansowania w kolejnej unijnej perspektywie finansowej 2021-2027. Będzie to najlepszy czas na sfinansowanie informatyzacji w firmie, wdrożenie nowego oprogramowania, czy też unowocześnienie produkcji, zwłaszcza że dotacja na tego typu działania może wynieść nawet do 85% kosztów, zatem warto sięgnąć po dostępne środki zanim zrobią to inni.   

Powrót do listy wpisów

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi