Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Infostrateg

Infostrateg jest działaniem finansowanym z funduszy krajowych, w ramach którego można uzyskać dotację na prowadzenie prac B+R tj. na wynagrodzenia zespołu badawczego (kwoty brutto stanowiące łączny koszt pracodawcy), zlecenie usług badawczych, podwykonawstwo, zakup aparatury naukowo - badawczej, materiałów, sprzętu laboratoryjnego, szkolenia pracowników, promocję projektu, czy też zakup eementów słyżących do budowy prototypów i instalacji pilotażowych, a także wielu innych. W ramach projektu można uwzględnić koszty pośrednie, za pomocą których w sposób ryczałtowy finansujemy koszty zarządzania projektem. Możliwe do uzyskania dofinansowanie to nawet 80% na realizację prac przemysłowych, do 60% na realizację prac rozwojowych i do 90% na prace przedwdrożeniowe. W pierwszym konkursie Infostrateg  można było uzyskać dotację w wysokości od 3,5-10 mln zł na realizację projektu w ramach tematu nr 2 "Rozpoznawanie obrazów medycznych" oraz od 1,7-8 mln zł na relizację projektu o tematyce 11 "Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów". Projekt w konkursie Infostrateg realizuje się w trzech fazach, które trwają po 12 miesięcy. Przejście do kolejnej wymaga pozytywnej oceny uzyskanych rezultatów w ramach poprzedniej fazy.

W poszczególnych konkursach ogłaszanych przez NCBR będą realizowane wybrane odmienne tematy spośród niżej wskazanych:

 • T1) Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy
 • T2) Rozpoznawanie obrazów medycznych
 • T3) Diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu w badaniach
 • T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych
 • T5) Inteligentna maszyna do zbierania jabłek
 • T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin
 • T7) Inteligentny dyspozytor korespondencji
 • T8) Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej
 • T9) Wydajny i skalowalny blockchain konsorcyjny dla inteligentnych kontraktów
 • T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich
 • T11) Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów
 • T12) Analiza polskich danych medycznych 

 

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi