Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Wyniki jesiennego naboru 2012. w PO IG 8,2

100% skuteczność naszych aplikacji w ostatnim naborze do PO IG 8,2.
Więcej informacji
12 / 03 / 2013

PO IG 8,2 nowe konkursy w 2013 roku oraz istotne zmiany na plus

3 kwietnia br. zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w 2013 roku w działaniu 8,2 PO IG i potrwa do 30 kwietnia br. Kolejny, drugi konkurs w PO IG już w czerwcu.
Więcej informacji
21 / 01 / 2013

PO IG 8.2 w 2013

Kolejne konkursy w działania umożliwiającym pozyskać dotacje na informatyzacje firm zostały zaplanowane na 2013 rok. Wg dostępnych informacji planowany jest co najmniej jeden konkurs na wiosnę 2013r.
Więcej informacji
06 / 12 / 2012

ostatni nabór wniosków w działaniu 8.2 PO IG od 1.X.2012

W trzecim w tym roku konkursie mającym na celu wsparcie przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań integrujących IT do dyspozycji w tym rozdaniu będzie 389,6 mln zł
Więcej informacji
20 / 09 / 2012

Przedłużenie naboru wniosków do programu po ig 8.2 do 20 lipca 2012

PARP ogłosiła wydłużenie terminu składania wniosków do programu na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych do dnia 20 lipca br.
Więcej informacji
04 / 07 / 2012

Nabór wniosków na IT - PO IG 8.2 do 7 lipca 2012.

Obecnie trwa nabór wniosków w działaniu umożliwiającym inwestycje w obszarze IT dla przedsiębiorstw. Do dyspozycji w konkursie jest ponad 367 mln zł.
Więcej informacji
14 / 06 / 2012
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    17

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi