Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Zaufali nam

Działanie PO IG 8.1 - ostatni konkurs działania w maju 2011?

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje zmniejszyć budżet działania wspierającego wdrażanie usług elektronicznych o 50mln Euro / ok. 200mln zł/. Kasa trafi do puli przeznaczonej na działanie PO IG 4.1
Więcej informacji
08 / 03 / 2011

PO IG konkursy na rok 2011

PARP opublikowała harmonogram naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Więcej informacji
27 / 12 / 2010

rekordowa alokacja na konkurs PO IG 8.2 B2B

w najbliższym naborze do działania wspierającego automatyzację procesów biznesowych zostanie rozdane 458,5 mln zł - najprawdopodobniej każdy profesjonalnie przygotowany projekt ma szanse na dofinansowanie.
Więcej informacji
14 / 09 / 2010

nowe terminy konkursów dla PO IG 8.1 i PO IG 8.2

PARP opublikowała zmianę harmonogramu ogłoszenia konkursu dla działania PO IG 8.1 i PO IG 8.2 zarówno w 8.1 jak i w 8.2 przewidziano tylko jeden konkurs na który zostanie przeznaczona cała alokacja przewidziana na rok 2010.
Więcej informacji
03 / 05 / 2010

PO IG 8.1 i PO IG 8.2 - nowe konkursy w maju 2010

Według informacji podanych w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej w związku z wprowadzanymi zmianami w kryteriach i zasadach konkursów termin ogłoszenia naboru został przesunięty na maj br.
Więcej informacji
09 / 04 / 2010
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    17

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi