• Pytanie: Mam obroty x, firma działa od kilku lat – jaki max. budżet mogę przygotować.
 • Odp. Realna wartością jest 40-50% przychodu za ostatnie dwa lata. Projekt powinien być racjonalny i wskaźniki finansowe powinny wskazywać na zwrot poniesionych nakładów w max. 3-4 lata. Ograniczenie to nie dotyczy firm działających stosunkowo krótko lub mających znaczną dynamikę przychodów – można wówczas uzasadnić wartość budżetu szybkim rozwojem firmy i potrzebą wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze IT
   
 • Pytanie: Czy mogę sfinansować w projekcie zakup infrastruktury technicznej – potrzebuję 10 komputerów i 15 laptopów, xero i drukarki
 • Odp. Projekt z działania 8.2 PO IG ma na celu przede wszystkim automatyzację procesów biznesowych, dlatego też zakup sprzętu nie powinien przekroczyć widełek 45-60% wartości budżetu, podstawowym kosztem powinien być zakup lub stworzenie nowego oprogramowania (lub modernizacja dotychczasowego) powodującego optymalizację relizowanej obecnie współpracy z partnerami biznesowymi. Projekt tez może dotyczyć inwestycji w IT warunkującej rozpoczęcie współpracy z innymi przedsiębiorcami. Praktycznie nie rekomendujemy ujęcia w budżecie xero i drukarek – raczej obniżą szansę na pozytywną ocenę.

   
 • Pytanie: Partnerzy w projekcie - mamy status małego przedsiębiorstwa, czy współpraca z partnerami posiadającymi statu „dużego” przedsiębiorstwa ma wpływ na wysokość dofinansowania?
 • Odp. Nie ma wpływu, natomiast zlokalizowanie jakikolwiek pozycji z zakupionego sprzętu w oddziale Wnioskodawcy lub w lokalizacji Partnera w innym województwie o mniejszym poziomie wsparcia wpływa na obniżenie dotacji do poziomu tego województwa zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

   
 • Pytanie: Potrzebuje sfinansować nowy system ERP / WMS / Portal internetowy do obsługi klientów do firmy – czy to się kwalifikuje do działania 8.2 PO IG ?
 • Odp. Tak - jeżeli będziemy w stanie wykazać, iż z danych udostepnianych poprzez wdrażany system będa korzystali nasi partnerzy (firmy współpracujące). Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi wymaga przeanalizowania konkretnej sytuacji wnioskodawcy, zapraszam do kontaktu.

   
 • Pytanie: Czy nowa firma nie prowadząca dotąd działalności ma szanse na dotacje?
 • Odp.Tak, obecnie po modyfikacji rozporządzenia jest juz to możliwe.

 

 • Pytanie: Jak długa trwa oczekiwanie na decyzje o dofinansowaniu?
 • Odp. Około 4  mscy. Projekt można rozpocząć już 1 dzień po złożeniu wniosku – jednakże na własne ryzyko bez gwarancji dofinansowania.

   
 • Pytanie: Mam pomysł na projekt: centrum telefoniczne dla firm czy się kwalifikuje?
 • Odp. Zasadniczo nie, nie wpisuje się ten pomysł w działanie 8.2 PO IG. Jednakże jeżeli byłby to projekt dotyczący infrastruktury i oprogramowania dla firmy typu Call Center i można by było wykazać udostępnienie systemu i zasilanie go danymi przez Partnerów np. bazami danych, projekt dałby sie dostosować do działania 8.2 PO IG.

   
 • Pytanie: Jaki procent budżetu mogę przeznaczyć na działania promocyjne (w tym konferencje, reklamę itp.)?
 • Odp. zmienione rozporządzenie „w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” obecnie dopuściło ponownie możliwość sfinansowania w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie Wdrażania Elektronicznego Biznesu typu B2B działań promocyjnych, poza tym finansowane mogą być jedynie działania informacyjne o projekcie oraz jego współfinansowaniu ze środków UE (np. strona internetowa itp.) 

 

 • Pytanie: Czy Portale internetowe posiadające funkcjonalność dostępu do baz danych dla Partnerów (w tym Klientów), się kwalifikują.
 • Odp.  Obecna wersja dokumentacji od naboru w maju 2012r. dopuszcza możłiwość finansowania aplikacji webowych, znosząc również konieczność użytkowania i integracji systemów informatycznych przez firmy współpracujące.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi