Zaufali nam

Innowacje w MŚP

RPO mazowieckie 3.3

Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego,

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

1. Termin naboru

od 28.11.2016 do 31.01.2017

2. Zasięg terytorialny

Województwo mazowieckie

3. Typ projektu (1)

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

5. Typ projektu (2)

Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK

6. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

 

7. Poziom wsparcia:

Pomoc de minimis - 80%

Regionalna Pomoc Inwestycyjna - uzależniona od regionu

Region Maksymalne dofinansowanie
ciechanowsko-płocki

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki
radomski i warszawski wschodni
warszawski zachodni Mikro i małe 40%, średnie 30%
miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017 Mikro i małe 35%, średnie 25%
miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018 Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

8. Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 4 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom dofinansowania wynosi 2 000 000,00 PLN.

 

9. Wydatki kwalifikowalne:

TYP 1 - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące:

  • Wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych
  • Rozszerzenia działalności w związku z wprowadzeniem do oferty nowych produktów i usług w skali regionu
  • Wprowadzenia zmian w procesie produkcji lub sposobie świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną
  • Wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wyniki projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach Działania 1.2

 

TYP 2 - Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach:

  • B2B (Business to Business) – relacja biznesowa pomiędzy przedsiębiorstwami prowadząca do automatyzacji zachodzących procesów biznesowych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • B2C (Business to Consumer) – relacja biznesowa zachodząca pomiędzy Przedsiębiorstwem a klientem końcowym opierająca się na świadczeniu e-usług, sprzedaży online produktów lub usług dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • C2C (Consumer to Consumer) – relacja biznesowa zachodząca pomiędzy konsumentami dzięki wykorzystaniu  technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. portale sprzedażowe).
  • Tworzenie i udostępnianie e-usług

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi