Blog

Odmienione Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w Perspektywie Finansowej 2021-2027

29 / 06 / 2022
W dzisiejszym artykule podsumowanie informacji, które są obecnie znane w zakresie Funduszy Europejskich dla Polskiej Wschodniej 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Więcej

Referencje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.1

Zakres tematyczny realizowanych projektów z e-usług jest szeroki, od projektów związanych z analizami biznesowymi, portalami aukcyjnymi do tematyki rynku pracy oraz diagnostyki wydolności przetoki tętniczo-żylnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.2

Dotychczas realizowaliśmy projekty dotyczące zróżnicowanych branż - od informatyki do branż produkcyjnych i dystrybucji.

Zobacz wszystkie

Wsparcie MŚP podkarpackie

Regionalny Program Operacyjny Województwa podkarpackiego, czyli wsparcie MŚP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia ma na celu rozwój nowo powstałych firm na jej wczesnym etapie funkcjonowania, a także rozszerzenie spójności oraz dostępności terytorialnej regionu podkarpacia. Wsparcie MŚP podkarpackie ma przede wszystkim za zadanie rozszerzenie działalności gospodarczej o innowacyjne produkty lub usługi oraz udoskonalenie sposobu świadczenia poprzez wykorzystanie TIK w działalności. Pomożemy Ci to osiągnąć!

RPO podkarpackie 1.4.1

Regionalny Program Operacyjny Województwa podkarpackiego,

Działanie 1.4.1 Wsparcie MSP

1. Termin naboru

TYP 1 Rozwój MŚP

30.01.2017-21.02.2017

TYP 2 - TIK

brak danych

2. Zasięg terytorialny

Województwo podkarpackie

3. Typ projektu (1)

Projekt ma na celu rozwój MŚP za pośrednictwem inwestycji koniecznych do wprowadzenia na rynek nowych lub udoskonalonych produktów lub usług.

4. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa

5. Typ projektu (2)

Wsparcie dotyczyć będzie nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych.

Rezultatem projektu powinno być rozszerzenie działalności gospodarczej o usługi rozpowszechniane drogą elektroniczną. W ramy projektu można zakwalifikować zakup produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tych usług.

6. Kto może składać wnioski?

Mikro przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa

 

7. Kwota dofinansowania projektu:

TYP 1 - Rozwój MŚP:

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 4 000 000 PLN,

TYP 2 - TIK:

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

 

8. Poziom i wysokość wsparcia

TYP 1 - Rozwój MSP
Mikro/Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo
Pomoc de minimis
70%

 

TYP 2 - TIK
Mikro/Małe przedsiębiorstwo
Pomoc de minimis
80%

 

9. Wydatki kwalifikowalne:

TYP 1 – Rozwój MSP

  • Wsparcie odnosi się do sektora MŚP w przypadku wprowadzania na rynek nowych lub udoskonalonych produktów czy usług poprzez inwestycje np. w park maszynowy, jednakże nie dotyczy to przedsiębiorstw stawiających jedynie na zwielokrotnienie istniejącej produkcji.

 

TYP 2 – TIK

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach:

  • B2B (Business to Business) – relacja biznesowa pomiędzy przedsiębiorstwami prowadząca do automatyzacji zachodzących procesów biznesowych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • B2C (Business to Consumer) – relacja biznesowa zachodząca pomiędzy Przedsiębiorstwem a klientem końcowym opierająca się na świadczeniu e-usług, sprzedaży online produktów lub usług dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • C2C (Consumer to Consumer) – relacja biznesowa zachodząca pomiędzy konsumentami dzięki wykorzystaniu  technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. portale sprzedażowe).

 

Już dziś skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Ponad 480 zrealizowanych projektów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

156 mln pozyskanego dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację
w zakresie możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej, dostosowaną do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych inwestycji i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych. W wyborze Programu uwzględniamy wiążące priorytety, które warunkują trafiony wybór i końcowy sukces.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

92% skuteczności

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie
Ty masz pomysł na biznes – my wiemy jak go przelać na papier w takiej formie by przekonać inwestora/bank, by uzyskać finansowanie. Wymagać to będzie wykonania analiz ekonomicznych, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów finansowych.

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi

13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów wiąże się z koniecznością przygotowywania z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Płatność dokumentacji, niezbędnej do uznania przez administrację poniesionych wydatków za kwalifikowane. Prawidłowe, profesjonalne przygotowanie tej dokumentacji oraz aktywna współpraca z jednostką oceniającą ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych - a więc termin wypłaty dotacji.

100% zadowolonych klientów

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie

Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymi